Vandledninger

Materialer i Lednings og Kildepladsanlæg:

VAL 201 Materialer i lednings- og kildepladsanlæg
Nærværende kravspecifikation vedrører leverancer til HOFORs lednings- og kildepladsanlæg.

 

Vandledninger:

VAL101 Vandledninger
Denne kravspecifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs områdekrav til vandledninger; dvs. ledninger, der anvendes til transport og distribution af drikkevand.

VAL 101 B1 Varslingsseddel og informationsseddel

VAL 101 B2 Kontrolskema for skilte o.l

VAL 101 B3 Svejseprotokol

VAL 101 B4 Reetableringsmetoder for asfaltarbejde

VAL 101 B5 Tæthedsprøvning

VAL 101 B6 Kontrolplan

VAL 101 B7 Tegningsliste