Vand generelt

Kobberlegeringer inkl bilag

Dokumentet indeholder HOFORs krav til brug af kobber og kobberlegeringer, som anvendes i kontakt med vandbanen (drikkevand). Dokumentet definerer krav for anvendelse af disse metaller i HOFOR, med fokus på at minimere risici for korrosion af komponenter fremstillet af kobberlegeringer samt minimere afsmitning af metaller og andre kemiske stoffer fra kobberlegeringer til drikkevand.

Rustfrit stål inkl bilag

VAM 101- beton i kontakt med vandbanen inkl. bilag

VAM 102 – Trykluftkvalitet