Vand generelt

Kobberlegeringer inkl bilag

Dokumentet indeholder HOFORs krav til brug af kobber og kobberlegeringer, som anvendes i kontakt med vandbanen (drikkevand). Dokumentet definerer krav for anvendelse af disse metaller i HOFOR, med fokus på at minimere risici for korrosion af komponenter fremstillet af kobberlegeringer samt minimere afsmitning af metaller og andre kemiske stoffer fra kobberlegeringer til drikkevand.

Rustfrit stål inkl bilag