Typetegninger

Her finder du HOFORs typetegninger for spildevand.

SPV 002 Tegningsliste

A31601E Tegningsliste

A31602C Deklarationsbælter

A31603C Tegningsopbygning

A31605C Runde dæksler og karme

A31606C Firkantdæksler og karme

A31607C Sikkerhedsriste under dæksler

A31608C Dæksellås “Københavnerlås”

A31609C Brøndafslutning for ø800 dækselkarm, fast regulerbar

A31611C Brøndafslutning for ø600 dækselkarm, fast regulerbar

A31614C Banketter og løb

A31615D Tilslutninger, diverse ledninger og brøndringe

A31616E Ledningstilslutninger og gennemføringer i brønde og vægge

A31617C Præfabrikerede brøndbunde

A31619C Fabriksstøbte elementbrønde med forberedte rørtilslutninger

A31620C Fabriksstøbte elementbrøndbunde med in situ-støbte rørtilslutninger

A31621B In situ-støbte filigranbrøndbunde med rørtilslutninger

A31622D In situ-støbte brøndbunde

A31623D In situ-støbte brøndbunde på eksisterende ledninger

A31625D Brønd udført af sandfangsbrønd med in situ-støbt rørtilslutning

A31627C Trykreduktionsbrønde for pumpeledninger

A31628C Nedføring i brønd

A31629E Skelbrønd

A31630B Kabeltrækbrønde

A31631-1 Illustration af afløbspumpestation efter HOFORs områdekrav ‘Afløbspumpestationer’, plan i terræn + plansnit

A31631-2 Illustration af afløbspumpestation efter HOFORs områdekrav ‘Afløbspumpestationer’, snit A-A

A31631-3 Illustration af afløbspumpestation efter HOFORs områdekrav ‘Afløbspumpestationer’, snit B-B

A31631-4 Illustration af afløbspumpestation efter HOFORs områdekrav ‘Afløbspumpestationer’, snit C-C + snit D-D

A31632C Ledningsgrave, tilfyldning

A31634D Rørudskiftninger på gravitationsledninger af beton

A31635D Bøjninger på trykledninger

A31636C Rensebrønde på trykledninger

A31637C Rørudskiftninger på trykledninger af beton

A31638C Armeringsprincip og støbeskel med ekspanderende fugebånd, samlingsdetaljer

A31640C Kontraklapper og afspærringsskod

A31641D Kontraventiler og vandlåse i brønde

A31645B Tømmebrønd på trykledning

A31646A Generel note for beton og armering