Tunneler

Tunnelering:

TUN 101 Tunnelering 26082020
Kravspecifikationen skal anvendes ved planlægning, projektering og udførelse af tunneler udført med beton-presserør (pipe jacking).

TUN 101 B1 Udbudskontrolplan Tunnelering 26082020

TUN 101 B2 IT-mæssige krav til monitering af tunnelboringer 26082020

Hoveddokument TUN 101 Tunnelering inkl bilag 26082020

 

Skakte:

TUN 102 Byggegruber og skakte 26082020
Denne kravspecifikation skal anvendes ved planlægning, projektering og udførelse af byggegruber og skakte i HOFORs projekter med udgravningsdybde på minimum 5 m og udgravninger/indfatningsvægge af typerne skråninger, københavnervægge, sprøjtebetonforing, borede pæle, sekantpælevægge og spunsvægge. Kravspecifikationen kan benyttes ved planlægning, projektering og udførelse ved en mindre udgravningsdybde end 5 meter, hvis det vurderes at være relevant.

TUN 102 B1 Udbudskontrolplan Byggegruber og skakte 26082020

TUN 102 B2 Ordliste 26082020

Hoveddokument TUN 102 Byggegruber og skakte inkl bilag 26082020

 

Grundvandshåndtering:

TUN 103 Grundvandshåndtering 26082020
Denne kravspecifikation skal anvendes ved planlægning, projektering og udførelse af tørholdelse og grundvandshåndtering for udgravningsarbejde for dybe ledningsgrave, byggegruber, tunnelskakte og lignende i HOFORs projekter med udgravningsdybde på 4 til 5 m. og dybere. Kravspecifikationen kan benyttes ved mindre udgravningsdybder, hvis det vurderes at være relevant.

TUN 103 B1 Udbudskontrolplan for grundvandshåndtering 26082020

TUN 103 B2 IT-mæssige krav til indberetning og dokumentation ved grundvandshåndtering 26082020

TUN 103 B3 Ordliste 26082020

Hoveddokument TUN 103 Grundvandshåndtering inkl. bilag 26082020

 

Monitering og bygningsrisikoanalyse:

TUN 104 Monitering og bygningsrisikoanalyse 16122020
Denne kravspecifikation omhandler monitering og bygningsrisikoanalyse.

TUN 104 B1 IT-mæssige krav til geoteknisk og struktural monitering 16122020

TUN 104 B2 IT-mæssige krav til monitering af støj og vibrationer 16122020

Hoveddokument Monitering og bygningsrisikoanalyse inkl. bilag 16122020

 

Risikostyring på tunnelprojekter:

TUN 105 Risikostyring på tunnelprojekter 26082020
Denne kravspecifikation omhandler risikostyring på tunnelprojekter.

TUN 105 B1 Risikopolitik HOFOR 26082020

TUN 105 B2 A code of practice for risk management of tunnel works 2nd edition may 2012 (TUN 105 B1) 26082020

Hoveddokument TUN 105 Risikostyring inkl bilag 26082020