Tunneler

Tunnelering:

TUN 101 Tunnelering
Kravspecifikationen skal anvendes ved planlægning, projektering og udførelse af tunneler udført med beton-presserør (pipe jacking).

TUN 101 B1 Udbudskontrolplan for tunnelering
Hoveddokument for tunnelering inkl. bilag

 

Skakte:

TUN 102 Skakte
Denne kravspecifikation skal anvendes ved planlægning, projektering og udførelse af skakte/bygværker i HOFORs projekter med udgravningsdybde på minimum 5 m og udgravninger/indfatningsvægge af typerne skråninger, københavnervægge, sprøjtebetonforing, borede pæle, sekantpælevægge og spunsvægge. Kravspecifikationen kan benyttes ved planlægning, projektering og udførelse af skakte/bygværker med en mindre udgravningsdybde end 5 meter, hvis det vurderes at være relevant.

TUN-102-B1-Specielle-krav-til-arbejde-i-byomraader

TUN 102 B2 Bygningsrisikoanalyse og monitering

TUN 102 B3 Jordbundsundersoegelser for tunnelprojekter

TUN 102 B4 Geoteknisk Basis Rapport GBR for tunnelprojekter

TUN 102 B5 Risikostyring

TUN 102 B6 Ordliste

TUN 102 B7 Udbudskontrolplan for skakte
Hoveddokument for skakte inkl. bilag