Intro

Publiceret d.

HOFORs tekniske kravspecifikationer

HOFORs tekniske kravspecifikationer er helt uundværlige værktøjer for alle, der arbejder med planlægning, udførelse og dokumentation af anlægsarbejder inden for vand, spildevand, fjernvarme, fjernkøl og tunneller i HOFORs forsyningsområde.

Kravspecifikationerne beskriver, hvilke krav rådgivere og entreprenører skal leve op til i projekter, hvor HOFOR skal eje og/eller drifte det færdige anlæg.

Kravspecifikationerne revideres med jævne mellemrum. Hent derfor altid de sidste nye på denne hjemmeside, inden opstart.

Kravspecifikationer for HOFORs forskellige forsyningsarter finder du i øverste bjælke her på siden.

En oversigt over de gældende kravspecifikationer kan findes her:

Dokumentfortegnelse_2019 16122020

God fornøjelse!