Generelle

Jordbundsundersøgelser:

JOR 101 Jordbundsundersøgelser til anlægsarbejde, krav til udførelse 26082020
Denne kravspecifikation omhandler krav til udførelse af geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske undersøgelser for anlægsprojekter i HOFOR.
Metoder og krav til udførelse af undersøgelserne er baseret på etableret fagteknisk praksis til udførelse af undersøgelser for såvel mindre som større anlægsprojekter i Hovedstadsområdet. Kravspecifikationen er tænkt som en “Almindelig arbejdsbeskrivelse”, som i det konkrete projekt skal suppleres, og eventuelt fraviges. Dette sker i projekt- eller udbudsmaterialet, herunder SAB, hvor undersøgelsesomfang vil være nærmere beskrevet.

JOR 101 B1 Standard typer af boringer og undersøgelser 26082020

JOR 101 B2 Borehulslogning 26082020

JOR 101 B3 Filtersætning 26082020

JOR 101 B4 Boringsafslutninger 26082020

Hoveddokument JOR 101 Jordbundsundersøgelser til anlægsarbejde, krav til udførelse inkl bilag 26082020

 

JOR 102 er under udarbejdelse.

 

JOR 103 er under udarbejdelse.

 

Anlægsdokumentation:

ANL 101 Anlægsdokumentation
Denne kravspecifikation præciserer hvorledes HOFOR ønsker at modtage og udveksle anlægsdokumentation mellem rådgiver/leverandør og HOFOR’s projekter. Kravspecifikationen gælder med mindre andet er skriftligt aftalt.

ANL 101 B1 Nummeropbygning

ANL 101 B2 Tekst og forkortelser til komponentliste

ANL 101 B3 Komponentdata (EAM-data)

 

Beton:

BET 101 Beton 26082020
Nærværende kravspecifikation dækker in situ-støbt beton og præfabrikerede betonelementer til 50 år samt 100 års levetid med traditionel armering.

BET 101 B1 Udbudskontrolplan 26082020

BET 101 B2 Membraner 26082020

Hoveddokument BET 101 Beton inkl bilag 26082020

 

Opmåling:

OPM 101 Registrering og opmåling

Denne kravspecifikation er udarbejdet som et nyt fælles grundlag for HOFORs krav til GIS-registrering og opmåling i forbindelse med nye projekter.

OPM 101 B1 Vand – DSFL-koder

OPM 101 B2 Vand – Attributliste

OPM 101 B3 Vand – Attributliste med billedeksempler

OPM 101 B 10 Spildevand – Ledninger

OPM 101 B 11 Spildevand – Knuder

OPM 101 B 12 Spildevand – Dæksel

OPM 101 B 13 Spildevand – Øvrige konstruktioner

OPM 101 B 14 Spildevand – Åbent bassin

OPM 101 B 15 Spildevand – Attribut- og begrebsforklaring

OPM 101 B20 Fjernvarme-Fjernkøling Prøvetegninger

OPM 101 B21 Fjernvarme-Fjernkøling DSFL-koder og hvordan de vises i GIS i HOFOR

 

Arbejdsmiljø:

AM 101 Arbejdsmiljøkrav ved HOFORs bygge- og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøkravene knytter sig til HOFORs bygge- og anlægsarbejder. Det er entreprenørens pligt at følge lovgivningen på arbejdsmiljøområdet, og nærværende krav gengiver eller uddyber denne indenfor HOFORs arbejdsområde. Kravene er generelt formuleret og kan målrettes de enkelte projekter. De endelige krav vedhæftes projektudbud. Typisk vil kravene ved større projekter eller projekter med en særlig kompleksitet, målrettes på baggrund af en risikovurdering i projekteringsfasen.

 

Amagerværket:

Plan for Sikkerhed og Sundhed, Revision Amagerværket

Miljø Arbejdsmiljøkrav for Amagerværket

HSE Conditions Amagervaerket

 

 

Miljø:

ML 101 Miljøkrav
HOFOR er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001. I ovenstående dokument fremgår det, hvilke miljømæssige forpligtelser entreprenøren har i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter, hvor HOFOR er bygherre.

Tillæg til ML 101 Miljøkrav
Tillæg til ML 101 Miljøkrav.

 

TV Inspektion:

TVI 101 TV Inspektion

TVI 101 bilag 1