Generelle

Jordbundsundersøgelser:

JOR 101 Jordbundsundersøgelser til anlægsarbejde
Denne kravspecifikation omhandler geotekniske, hydrogeologiske og miljøtekniske forundersøgelser. De beskrevne metoder er baseret på etableret fagteknisk praksis inden for HOFORs forsyningsområde. Ved arbejde uden for dette område skal det vurderes om samme praksis kan benyttes.

JOR 101 B1 Standard boringstyper

JOR 101 B2 Borehulslogning

JOR 101 B3 Filtersætning

JOR 101 B4 Boringsafslutninger

Hoveddokument for jordbundsundersøgelser inkl. bilag

 

Anlægsdokumentation:

 ANL 101 Anlægsdokumentation
Denne kravspecifikation præciserer hvorledes HOFOR ønsker at modtage og udveksle anlægsdokumentation mellem rådgiver/leverandør og HOFOR’s projekter. Kravspecifikationen gælder med mindre andet er skriftligt aftalt.

ANL 101 – B1 Nummeropbygning

ANL 101 – B2 Tekst og forkortelser til komponentliste

ANL 101 – B3 Komponentdata (EAM-data)

ANL 101 – B4 DCC-liste (dansk)

 

Beton:

BET 101 Beton
Nærværende kravspecifikation for beton dækker in situ-støbt beton og præfabrikerede betonelementer til henholdsvis 50 år samt 100 års levetid med traditionel armering.

BET 101 B1 Membraner

BET 101 B2 Udbudskontrolplan for beton

Hoveddokument for Beton inkl. bilag

 

Opmåling:

OPM 101 Registrering og opmåling
Denne kravspecifikation er udarbejdet som et nyt fælles grundlag for HOFORs krav til GIS-registrering og opmåling i forbindelse med nye projekter.

OPM 101 B1 Vand – DSFL-koder

OPM 101 B2 Vand – Attributliste

OPM 101 B3 Vand – Attributliste med billedeksempler

OPM 101 B4 Spildevand – Ledninger

OPM 101 B5 Spildevand – Knuder

OPM 101 B6 Spildevand – Dæksler

OPM 101 B7 Spildevand – Øvrige konstruktioner

OPM 101 B8 Fjernvarme og Fjernkøling – Prøvetegninger

OPM 101 B9 Fjernvarme og Fjernkøling – DSFL-koder og hvordan de vises i GIS i HOFOR

 

Arbejdsmiljø:

AM 101 Arbejdsmiljøkrav ved HOFORs bygge- og anlægsprojekter
Arbejdsmiljøkravene knytter sig til HOFORs bygge- og anlægsarbejder. Det er entreprenørens pligt at følge lovgivningen på arbejdsmiljøområdet, og nærværende krav gengiver eller uddyber denne indenfor HOFORs arbejdsområde. Kravene er generelt formuleret og kan målrettes de enkelte projekter. De endelige krav vedhæftes projektudbud. Typisk vil kravene ved større projekter eller projekter med en særlig kompleksitet, målrettes på baggrund af en risikovurdering i projekteringsfasen.

 

Amagerværket:

Plan for Sikkerhed og Sundhed, Revision Amagerværket

Miljø- og Arbejdsmiljøkrav for Amagerværket

 

Miljø:

ML 101 Miljøkrav
HOFOR er certificeret efter den internationale miljøstandard ISO 14001. I ovenstående dokument fremgår det, hvilke miljømæssige forpligtelser entreprenøren har i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter, hvor HOFOR er bygherre.

Tillæg til ML 101 Miljøkrav
Tillæg til ML 101 Miljøkrav.