Fjernvarme

Jordarbejde:

FJV 101 Jordarbejde
Denne kravspecifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs krav til gravearbejder i forbindelse med fjernvarmeprojekter. Kravspecifikationen skal anvendes af HOFOR samt eventuelle rådgivere og entreprenører i forbindelse med planlægning, projektering, udbud og udførelse af nye projekter i fjernvarmesystemet, som skal ejes og driftes af HOFOR.

FJV 101 B1 Kontrolplan

FJV 101 B2 Komprimeringskontrol

 

Rør- og smedearbejde:

FJV 102, rør- og smedearbejde 
Denne kravspecifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs udbud inden for rør- og smedearbejder på fjernvarmeprojekter. Kravspecifikationen anvendes af HOFOR samt entreprenører, rådgivere mv. i forbindelse med planlægning, projektering, udbud og udførelse af nye projekter.

FJV 102 B1 Effekt og dimensioner for fjernvarmerør

FJV 102 B2 Opmåling og nivellement af vej, gård og kælder

FJV 102 B3 Andre ledningsejere

FJV 102 B4 Rør og kappedimensioner for præisolerede rør kommentar

FJV 102 B5 Huskeliste for projekterede ledningsplaner

FJV 102 B6 Standardtekster på projekttegninger

FJV 102 B7 Overgang fra præisolerede stålrør til kobberrør

FJV 102 B8 Betonkanaler og kamre – principper for ekspansionsoptagelse og afgrening

FJV 102 B9 Fastspændinger ved indføring af rør i bygninger og bygværker

FJV 102 B10 Afspærringsprincipper

FJV 102 B11 Placering af ventiler i ventilbrønde

FJV 102 B12 Oversigt over godkendte kundehaner

FJV 102 B13 Kontrol af lodninger

FJV 102 B14 Forspænding af rør ved tilslutning til eksisterende betonkanal

FJV 102 B15 Princip for ekspansionsoptagelse af fritliggende rør

FJV 102 B16 Prøveattest, lodninger

FJV 102 B17 Samling af alarmtråde ved indføring i bygninger

FJV 102 B18 Princip for placering af fjernvarmestik

FJV 102 B19 Alarmudtag

FJV 102 B20 Tryk- og tæthedsprøve

FJV 102 B21 Plombering af haner

FJV 102 B22 Materiale og komponentkrav

FJV 102 B23 Kontrolplan

FJV 102 B24 Præisolerede gliderør – princip

FJV 102 B25 Afgrening fra præisolerede gliderør

Tegningsliste og tegninger:

FJV 101 & 102 Tegningsliste

52-0542o Glidebøring for 25-600 mm

52-0543k Kuffert- og stropbæring 25-600 mm

52-0544l Sidestyr for vandledninger med aksialkompensator

52-0547l Fastspænding for vandledning med aksialkompensator

52-0548r Fastspænding for vandledning

52-0549r Sidestyr for vandledning

52-0550u Kanalprofiler for damp og varmtvandsledninger

52-0564k Betontegning kanaltværsnit

52-0579i Standard udluftninger

52-0582i Betontegning Forstærkning ved f-f for vandledninger

52-0583h Betontegning Forstærkning ved f-f for dampledninger

52-0633i Damptørrer 114,3 – 508,0

52-0634h Rørbæringer i kælder

52-0734l Vejl. gravebredder m.m. ved ledning af præisolerede stålrør 

52-0735l Vejledende gravebredder for sinusrør

52-0736f Retningslinier for opgravning i forbindelse med jordfortrægning

52-0737h Graveprofil for ledningsgrave til præisolerede fjernvarmerør

52-0738d Udlægning af jernplader på fortov

52-0739d Udlægning af plastfolie på præisolerede stålrør

52-0740i Husindføring

52-0742f Aquawarm væggennemføring

52-0743e Systemrørbæringer DN 20 til DN 200

52-0744f Fiksering af forspændingselement

52-0745e Omløb med returløbstermostat type FJV (20-60 GR. C)

52-0751j Hanearrangement med ø60cm dæksel

52-0752j Hanearrangement med ø60cm dæksel lav udgave

52-0753j Hanearreangement med ø80cm dæksel høj udgave

52-0754j Hanearrangement med ø80cm dæksel lav udgave

52-0755c Vejledende isoleringstykkelse

52-0756b Detaljer af beton i kamre

52-0757b Opstøbning under firkant dæksel i forb. m. kammer adgang

52-0758b Reparation af nedgangsparti

52-0759b Reparation af nedgangsparti gl. beton borthugget med håndværktøj

52-0761e Indføring til små byggerier med indføringsbøjning

52-0762h Indføringsskab med haner

52-0763f Indføring med skråboring til små byggerier

52-0764d Indføring til store byggerier over ø28, metode 1 og detalje

52-0765d Indføring til store byggerier ø28, metode 2

52-0766b Størrelse på byggegrube

52-0768e Montering af indføringsrør

52-0769c Størrelse på indføringsbøjninger

52-0770d Indføring til små byggerier for dim. op til ø28, placering

52-0777a Indføring til små byggerier med indføringsbøjning + forlænge

52-0800h Forstærkning af afgrening udført i marken

52-0801b Stålkørebro-6m

52-0802b Stålkørebro

52-0809c Stålkørebro-4m

52-0830m Fastspændingsklods for præisolerede ledninger

52-0832h Betontegning, pumpebrønd

52-0833g Betontegning kanalafslutning for enkeltisoleret eller letbetonisoleret kanal

52-0834f Rørplacering i enkeltisoleret kanal

52-0836h Placering af anoder ved stålbøsningsrør

52-0837k Arrangement for prærørhaner-firkantede dæksler

52-0839g Gravning for præisolerede ledninger med afstivning

52-0840j Generalnote tegningsoversigt

52-0841 Trækrør til hydraulikaktuator almindelig montering

52-0842 Trækrør til hydraulikaktuator speciel montering

52-0843 Trækrør til hydraulikaktuator plan

52-0844 Trækrør til hydraulikaktuator montering ved skab

52-0845e Fikseringsplader til dobbeltrør