Fjernkøling

Jordarbejde

FJV 101 Jordarbejde
Denne kravspecifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs krav til gravearbejder i forbindelse med fjernvarme- og fjernkøleprojekter. Kravspecifikationen skal anvendes af HOFOR samt eventuelle rådgivere og entreprenører i forbindelse med planlægning, projektering, udbud og udførelse af nye projekter i fjernvarme- og fjernkølesystemet, som skal ejes og driftes af HOFOR.

FJV 101 B1 Kontrolplan

FJV 101 B2 Komprimeringskontrol

Rør- og smedearbejde

FJK 102 Rør- og smedearbejde
Denne kravspecifikation er udarbejdet som et fælles grundlag for HOFORs udbud inden for rør- og smedearbejder på fjernkøleprojekter. Kravspecifikationen anvendes af HOFOR samt entreprenører, rådgivere mv. i forbindelse med planlægning, projektering, udbud og udførelse af nye projekter.

FJK 102 B1 Effekt og dimensioner for fjernkølerør

FJV 102 B2 Opmåling og nivellement af vej gård og kælder

FJV 102 B3 Andre ledningsejere

FJK 102 B4 Rør-og kappedimensioner for fjernkølerør

FJV 102 B5 Huskeliste for projekterede ledningsplaner

FJV 102 B6 Standardtekster på projekttegninger

FJK 102 B7 Overgang fra stålrør til PE-rør

FJK 102 B10 Afspærringsprincipper

FJV 102 B11 Placering af ventiler i ventilbrønde

FJV 102 B12 Oversigt over godkendte kundehaner

FJV 102 B17 Samling af alarmtråde ved indføring i bygninger12022020

FJV 102 B18 Princip for placering af fjernvarmestik

FJV 102 B19 Alarmudtag

FJV 102 B20 Tryk- og tæthedsprøve

FJK 102 B20A Trykprøvning af PE-rør

FJV 102 B21 Plombering af haner

FJV 102 B21 Plombering af haner

FJK 102 B22 Materiale og komponentkrav

FJV 102 B23 Kontrolplan

Tegningsliste og tegninger

FJV 101 & FJK 102 Tegningsliste

52-0542o Glidebøring for 25 600 mm

52-0543k Kuffert og stropbæring 25 600 mm

52-0634h Rørbæringer i kælder

52-0734k Vejledende gravebredder for præisolerede stålrør

52-0737h Graveprofiler for ledningsgrave til praeisolerede fjernvarmerør

52-0738d Udlægning af jernplader på fortov

52-0740i Husindføring

52-0743e Systemrørbæringer DN 20 til DN 200

52-0751j Hanearrangement med ø60cm dæksel

52-0752j Hanearrangement med ø60cm dæksel lav udgave

52-0753j Hanearreangement med ø80cm dæksel høj udgave

52-0754j Hanearrangement med ø80cm dæksel lav udgave

52-0764c Indføring til store byggerier for DIM. over ø28, metode 1 og detalje

52-0765c Indføring til store byggerier for DIM. over ø28, metode 2

52-0766 Størrelse på byggegrube

52-0768d Montering af indføringsrør

52-0769b Størrelse på indføringsbøjninger

52-0770c Indføring til små byggerier for dim. op til ø28 placering

52-0772d Fjernkøling Omløb for frostsikring

52-0776 Omløb i brønd fjernkøling

52-0802b Stålkørebro

52-0830m Fastspændingsklods for præisolerede ledninger

52-0836h Placering af anoder ved stålbøsningsrør

52-0837k Arrangement for prærørhaner firkantede dæksler

52-0839g Gravning for præisolerede ledninger med afstivning

52-0840j Generalnote tegningsoversigt

52-0841 Trækrør til hydraulikaktuator almindelig montering

52-0842 Trækrør til hydraulikaktuator speciel montering

52-0843 Trækrør til hydraulikaktuator plan

52-0844 Trækrør til hydraulikaktuator montering ved skab

52-0845e Fikseringsplader til dobbeltrør