El/SRO

ELSRO 100 Normative referencer
Lovgivning og standarder

 

ELSRO 101 SRO-Anlæg
Nærværende kravspecifikation er udarbejdet som et nyt fælles grundlag til SRO-anlæg i HOFOR. Kravspecifikationen kan anvendes af HOFOR samt eventuelle rådgivere og entreprenører og leverandører i forbindelse med planlægning, udbud, projektering og programmering af nye projekter omfattende SRO-anlæg.

 

ELSRO 102 instrumentering
Denne kravspecifikation angiver de generelle krav til instrumentering hos HOFOR

 

ELSRO 103 El-installationer
Formålet med denne kravspecifikation er at standardisere elinstallation i HOFOR. Dokumentet er målrettet til rådgivere, el-entreprenører samt intern brug og benyttes i forbindelse med specifikation, udbud og indkøb af elinstallation.

 

ELSRO 104 El-tavler
Formålet med denne generelle kravspecifikation er at standardisere el-tavler i HOFOR. Dokumentet benyttes i forbindelse med specifikation, udbud og indkøb af el-tavler.
Kravspecifikationen omhandler generelle krav for el-tavler for vekselspændinger op til 1000 V.